1 Σεπ 2016

webMAN MOD 1.43.35Η νέα αναβάθμιση του Webman είναι πραγματικά χορταστική με πληθώρα νέων χαρακτηριστικών που μπορείτε να δείτε αναλυτικά παρακάτω


webMAN MOD 1.43.35

Added display of free space left on USB devices to /cpursx.ps3

Added shortcuts to storage devices in /cpursx.ps3

Combos now support pads 0-7 (formerly was only 0-2)

PS2_DISC & No SingStar icon now are features in Full Edition

/restart.ps3 now supports same parameters of /reboot.ps3

Icon resizer now keeps the size until the browser is closed

File Mgr: /host_root now is a shortcut to /dev_hdd0/packages

File Mgr: .SFO now displays title id with link to game updates

File Mgr: game title now has a link to hdd0/game/<titleid> (i.e. a shortcut to game patches & dlc)

File Mgr: size column of .SFO now fixes game in hdd0/game

Fix game now starts from the root of the game (JB folder only)

Reduced delay of message for files deleted with /delete.ps3

/download.ps3 now shows the download path in separate line

/install.ps3 now caches the pkg to hdd0 if installing from /net

Added breadcrumbs trails to the displayed path in /mount.ps3 (now adds mount only if path is ISO or folder)

Added support to install pkg files to right-menu in html

Improved performance reading language files (it results in faster save settings & reduced startup time)

Added support to cache PSPISO and PS2ISO on ntfs to hdd0 (prepNTFS 1.15 or later is required)

Added combo L2+R2 to prevent auto-mount game on startup (2 beeps will sound when the buttons can be released)

Lite Edition: memory footprint is <192KB (removed 'ps2 toggle' & 'disable cobra' combos)

Updated: prepNTFS 1.15 (added scan folders PSPISO and PS2ISO)

Updated: ps3netsrv (build 20160826.1) & PS3 NET Server GUI 1.4

webPAD online: pad.aldostools.org

webMAN Portal: ps3.aldostools.org

Download Link Webman_Mod 1.43.35

1 σχόλιο:

Μην ρωτάτε άσχετα πράγματα με το post.Ότι θέλετε στο chat η στο ps3jailbreakgreece@gmail.com