1 Οκτ 2015

webMAN MOD v1.43.05O developer Matsumot0 επέστρεψε αναβαθμίζοντας και πάλι το webman mod στην έκδοση 1.43.05 που περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές όπως το να μην γίνονται αναβαθμίσεις από το δισκάκι, έχουμε update στις γλώσσες αλλά και νέες web εντολές

Added http commands: /mkdir.ps3 and /rmdir.ps3 (without parameters they create hdd folders for ISOs)

/dev_bdvd/PS3_UPDATE now is redirected when the plugin is loaded (and when a game is mounted) [This is intended to prevent an accidental update if a game disc is inserted in the drive]

XML: Improved sorting of titles that include numbers (e.g. Uncharted 2, Uncharted 3)

Fixed bug fixing game folders with many subfolders (+6 levels)

Fixed filter games by title (/games.ps3?title and /index.ps3?title)

File manager now shows total size of devices in bytes & MB

Moved code from main.c to 2 new include modules: combos.h and fancontrol2.h (poll_thread)

Added menu selection using keyboard on slider mode (mobile.html)

Added syscall 38 to remove_cfw_syscalls() in stealth.h

lv2 peek/poke now are the last removals in remove_cfw_syscalls()

Fixed icons copy cachefiles.png & filemanager.png for XBMB+ (updater pkg)

Updated Italian, French and Slovak lang files

Update urls in web panel

Download Link webMAN MOD v1.43.05

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην ρωτάτε άσχετα πράγματα με το post.Ότι θέλετε στο chat η στο ps3jailbreakgreece@gmail.com