16 Μαρ 2014

webMAN-MOD v1.29.3


Το webMAN-MOD είναι μια τροποποιημένη έκδοση του γνωστού πλέον προγράμματος webman από τον M@tsumot0.
Η έκδοση αυτή παρέχει φιλικό περιβάλλον για την εγκατάσταση/ενημέρωση του προγράμματος τόσο για τις εκδόσεις COBRA όσο και τις μη-COBRA, δυνατότητα αλλαγής του IDPS/PSID, υποστήριξη γλωσσών από εξωτερικό αρχείο, απερνεργοποίηση cfw-syscalls και αρκετές άλλες βελτιώσεις.

Περιληπτικά:
 • Created an user-friendly smart installer/updater for Cobra and NonCobra. (NonCobra CCAPI isn't included under pkg file) available separately 
 • Updated IDPS/PSID spoof for cfw 4.55 at system startup
 • Display of your IDPS LV2 updated for cfw 4.55 in the web panel /cpursx.ps3 or via R2+O 
 • Display of your PSID in the web panel /cpursx.ps3 is now available for cfw 4.46 to 4.55 
 • Unmount automatically dev_habib (dev_flash write) at system startup** or via R2+∆ combo
 • Improvement and correction of external files languages loading 
 • Added support for unlisted languages with LANG_XX.TXT put into /dev_hdd0/tmp and select under the name "unknown" in the web panel 
 • Added a simply removal empty backup folder in /dev_hdd0 at startup system** or via R2+∆ combo
 • Added support for some languages (Hugarian, Indonesian, Russian, Turkish and Portuguese) available in the web panelSome memory code optimizations by Aldostool
 • Some optimizations and bug fixes detection backup in PS3ISO when bluray scan contents is disabled in the web panel (thanks Aldostools)
 • Fixed a bug when the dynamic fan control doesn't start on cfw 4.55 with clean cfw syscalls at startup system
 • Added R2+R3+∆ and SELECT+ ←/→ ability to disable individually combos in the web panel
 • Updated some strings into languages files (German, French and Italian) 
Download Links:
webMAN-MOD v1.29.3 
CCapi version  

5 σχόλια:

Μην ρωτάτε άσχετα πράγματα με το post.Ότι θέλετε στο chat η στο ps3jailbreakgreece@gmail.com