17 Οκτ 2011

Showtime Repack v3.3.143


Κατεβάστε τώρα την νέα έκδοση του Showtime και απολαύστε τις μοναδικές δυνατότητες του.Δείτε τις βελτιώσεις που έχουν γίνει παρακάτω

 • filter out .sri .smi .ass .ssa files from directory browse
 • Merge pull request #45 from alexandrezia/bugFixFileType
 • Fix printf format string
 • Merge pull request #44 from alexandrezia/fixMissingSIMPLEQMacros
 • Fix PS3 build adding missing SIMPLEQ macros
 • Fix a bug where type_from_filename() does not run if the file is changed after it is in metadb And the file type defaults to CONTENT_FILE instead of the
 • Add missing DEBUG #ifdef
 • Switch from TAILQ to SIMPLEQ for media packet queue
 • smb: Increase max allowed read size (on the wire) to 128k
 • smb: Don't wait for response on close(). We don't care anyway
 • smb: Reduce number of writes as we now run socket without nagle enabled
 • Use TCP_NODELAY all over the place for sockets we initiate
 • Reduce libav including from .h files
 • Use __builtin_bswap64 instead of av_bswap64(). Much better code
 • Add our own buffered IO implementation
 • Update Estonian translation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην ρωτάτε άσχετα πράγματα με το post.Ότι θέλετε στο chat η στο ps3jailbreakgreece@gmail.com