29 Ιουν 2011

Showtime Media Player v2.99-534


Μια μεγάλη αναβάθμιση είχαμε για τον πολύ καλό media player για PS3 τον Showtime στην έκδοση v2.99-534. Πάρα πολλές αλλαγές όπως θα δείτε και παρακάτω


 • Popup menu redesigned a bit
 • Add support for Windows 1251 codepage
 • upnp: Make sure that we really find subtitles when doing a blind probe. This bug has caused problems for some people making some video not start at all.
 • Make it possible to enter credentials in the auth popup that is not saved to disk
 • Add support for passing mimetypes internally. This speed up media loading and playback start.
 • PS3: Update XMB icon (better centered)
 • Make SRT subtitle discovery better
 • Add support for setting subtitle output delay
 • Add seek-by-thumbnail in the command popup menu (looks very bad on PS3 at the moment though)
 • ui: Redesign the auth popup
 • Improve the setting views
 • PS3: Add support for BD remote
 • Add support for cycling between audio and subtitle tracks using a single button
 • Make presentation of audio and subtitle tracks better
 • Improve subtitle rendering. There is a lot of changes here. see bc0cf58e and 76142920
 • PS3: Display all reasonable entries found in system VFS root as services on their own
 • PS3: If display operates in non-square pixel 16:9 mode, scale UI accordingly
 • Use libav.org's recently released 0.7 version (with a couple of bug fixes on top)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην ρωτάτε άσχετα πράγματα με το post.Ότι θέλετε στο chat η στο ps3jailbreakgreece@gmail.com